Logo PAUF S.A.

 

 
 

______________________________________

Kontakt

Pocztowa Agencja Usług Finansowych Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

REGON: 016976533

NIP:  526-24-90-114

tel. 22 295 10 10
fax 22 295 10 50





Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. została powołana w listopadzie 2000 roku.

Akcjonariuszami PAUF są Poczta Polska (60%) i grupa ubezpieczeniowa Cardif (40%).

Naszą działalność rozpoczęliśmy od dystrybucji ubezpieczeń na życie i sukcesywnie, w miarę upływu czasu, poszerzyliśmy ją o produkty związane z ubezpieczeniami majątkowymi oraz produktami bankowymi.

Sprzedaż prowadzimy poprzez sieć złożoną z kilku tysięcy konsultantów finansowych rekrutujących się przede wszystkim spośród pracowników Poczty Polskiej, którzy zajmują się obsługą ubezpieczeniową osób indywidualnych oraz małych i średnich firm.

Współpraca z wiodącymi towarzystwami oraz Pocztą Polską S.A. pozwala na oferowanie naszym klientom szerokiego dostępu do rynku ubezpieczeń oraz stwarza możliwość wyboru optymalnego produktu finansowego na terenie całego kraju.


 

Partnerami  Pocztowej Agencji Usług Finansowych są:

•    TUnŻ Cardif Polska S.A. –      
       Ubezpieczenia na życie,

•    MTU  S.A. – Ubezpieczenia
       komunikacyjne i majątkowe,

•    Pocztylion-Arka PTE S.A. – 
      Ubezpieczenie emerytalne OFE
      Pocztylion,

•    Sygma Banque S.A. – Produkty
      finansowe,

•    Bank Pocztowy S.A. – Produkty 
      finansowe,

•    Towarzystwo Ubezpieczeń 
      Wzajemnych TUW – Ubezpieczenia
      majątkowe,

•    Pocztowe TUW – Ubezpieczenia
      majątkowe,

•    AXA Direct - Ubezpieczenia
      komunikacyjne,

•    Liberty Direct - Ubezpieczenia 
      komunikacyjne.