O NAS

PAUF S. A. została powołana w listopadzie 2000 roku. Akcjonariuszami PAUF są Poczta Polska (60%) i grupa ubezpieczeniowa Cardif (40%) (...).


OFERTA


Partnerami  Pocztowej Agencji Usług Finansowych są:

•    TUnŻ Cardif Polska S.A. –      
       Ubezpieczenia na życie,

•    MTU  S.A. – Ubezpieczenia
       komunikacyjne i majątkowe,

•    Sygma Banque S.A. – Produkty
      finansowe,

•    Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
      - Indywidualne Konto
      Zabezpieczenia Emerytalnego
      Pocztylion Plus,

•    Pocztowe TUW – Ubezpieczenia
      majątkowe,

•    AXA Direct - Ubezpieczenia
      komunikacyjne,

•    Liberty Direct - Ubezpieczenia 
      komunikacyjne.KONTAKT

Pocztowa Agencja Usług Finansowych Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

REGON: 016976533

NIP:  526-24-90-114

tel. 22 295 10 10
fax 22 295 10 50